Presentació

Bústia ètica i de bon govern

19/07/2023

Els canals de la bústia ètica permeten la comunicació accessible a candidats/ates, treballadors/ores, clients/es, proveïdors/ores i altres grups d'interès.

L'objectiu d'aquests canals és reportar possibles conductes irregulars que tinguin lloc en el si de l'entitat, tant de la normativa interna de l'organització com de l'ordenament jurídic, de forma estrictament confidencial. La persona informant podrà comunicar, de manera anònima -si així ho desitja-, comportaments irregulars i incompliments. 

Els principis que assisteixen a la persona informant són la garantia de confidencialitat, de no-represàlies, el respecte a la independència, la protecció de dades, el secret de les comunicacions i les pràctiques correctes de seguiment, investigació i protecció de la persona informant.

 

Quins fets es poden denunciar?

  1. Frau o malversació de recursos públics o privats en benefici propi o per afavorir a tercers
  2. Incompliment de les obligacions tributàries amb l’Administració Pública
  3. Incompliment de la normativa laboral en matèria de seguretat i higiene a la feina
  4. Robatori o pèrdua d’algun bé amb el coneixement dels tercers involucrats
  5. Conflictes d'interès que proporcionin beneficis indeguts a tercers
  6. Incompliment de polítiques o normatives: si s’estan incomplint les establertes
  7. Mal ús d’informació confidencial a què es té accés
  8. Inobservança de les obligacions de les certificacions externes vigents
  9. Qualsevol fet que pugui ser constitutiu de delicte

 

Com puc informar del fet?

Existeixen 4 canals:

 

Truca al

900 293 304

Envia una carta a

C/Enric Granados, 111 3r 2a

(08008 Barcelona)

 

 

 

Caixes Home

Vols incorporar persones en plantilla?

Caixes Home

17/02/2015 0:00:00

Vols incorporar persones en plantilla?
Vols incorporar persones en plantilla?

Necessites externalitzar processos?

Caixes Home

17/02/2015 0:00:00

Som el proveïdor ideal per aconseguir els objectius econòmics, socials i mediambientals de les empreses.

Necessites externalitzar processos?
Necessites externalitzar processos?

Vols treballar amb nosaltres?

Caixes Home

03/11/2020 0:00:00

Vols treballar amb nosaltres?

Vols treballar amb nosaltres?
Vols treballar amb nosaltres?

Destaquem

Club Empreses

Destaquem

26/01/2015

Enllaç perquè les empreses puguin enregistrar-se i esdevenir Empresa CODEC

Club Empreses

Club Treballadors i Treballadores

Destaquem

26/01/2015

Espai adreçat a antics i actuals treballadors i treballadores de CODEC amb informació sobre formació, calendaris dels itineraris, servei USAP, cerca de feina i ofertes de treball.

Club Treballadors i Treballadores

Treballem en xarxa

Destaquem

07/09/2015

Treballem en xarxa

Testimonis

Destaquem

03/05/2016

Testimonis

Testimonis

Integració social

Destaquem

27/05/2015

Integració social

Integració laboral

Destaquem

07/09/2015

Integració laboral