Presentació

L'Entitat

27/05/2015

CODEC és una entitat social que treballa per procurar treball digne per a persones en situació o risc d’exclusió social que, en disposar d’una feina remunerada, s'allunyen de la situació de marginació en què es troben. Va ser promoguda per Fundació CARES el 2003 i es regeix pels mateixos principis recollits a la Política de Bon Govern i Bones Pràctiques de Gestió i les Polítiques de Qualitat i Seguretat i Salut Laboral.

És aquest objectiu el què defineix el nostre nom. CODEC és una abreviatura anglosaxona de dues paraules: COdificació i DE-Codificació; incorporem, mitjançant la integració laboral, noves actituts i aptituts que permeten a les persones modificar el “codi" que ha provocat la situació d'exclusió.

Per assolir aquest objectiu hem de:

  • crear llocs de treball al mercat protegit, mitjançant la prestació de serveis d’externalització de processos industrials i logístics a les nostres instal·lacions o als magatzems dels nosgres partners.
  • cercar llocs de treball al mercat ordinari, pels treballadors i treballadores que finalitzen l’itinerari professional, havent adquirit responsabilitats, experiència laboral i coneixements especialitzats.

 

Caixes Home

Vols incorporar persones en plantilla?

Caixes Home

17/02/2015 0:00:00

Vols incorporar persones en plantilla?
Vols incorporar persones en plantilla?

Necessites externalitzar processos?

Caixes Home

17/02/2015 0:00:00

Som el proveïdor ideal per aconseguir els objectius econòmics, socials i mediambientals de les empreses.

Necessites externalitzar processos?
Necessites externalitzar processos?

Vols treballar amb nosaltres?

Caixes Home

03/11/2020 0:00:00

Vols treballar amb nosaltres?

Vols treballar amb nosaltres?
Vols treballar amb nosaltres?

Destaquem

Club Empreses

Destaquem

26/01/2015

Enllaç perquè les empreses puguin enregistrar-se i esdevenir Empresa CODEC

Club Empreses

Club Treballadors i Treballadores

Destaquem

26/01/2015

Espai adreçat a antics i actuals treballadors i treballadores de CODEC amb informació sobre formació, calendaris dels itineraris, servei USAP, cerca de feina i ofertes de treball.

Club Treballadors i Treballadores

Treballem en xarxa

Destaquem

07/09/2015

Treballem en xarxa

Testimonis

Destaquem

03/05/2016

Testimonis

Testimonis

Integració social

Destaquem

27/05/2015

Integració social

Integració laboral

Destaquem

07/09/2015

Integració laboral