Actualitat

Publicada la 'Memòria 2020' de Grup Social CARES

20/08/2021

Ja s'ha publicat la 'Memòria 2020' de Grup Social CARES, que recull la feina feta per l'Empresa d'Inserció CODEC, Fundació CARES i el Club 2C al llarg del 2020.

Durant l'any passat, CODEC va comptar amb una mitjana de 117 professionals, el 71,7% dels quals es trobaven en situació d'exclusió social. Això suposa un augment de més de 16 punts respecte a la mitjana de l'any anterior, quan les persones en risc d'exclusió suposaven el 55,6% de la plantilla de CODEC. Els principals col·lectius atesos al llarg de l'any van ser el de persones majors de 45 anys en situació d'atur, seguit pel de població reclusa o exreclusa i pel de persones que es troben en situació de sensellarisme. Per primer any, apareixen també persones titulars de famílies monoparentals entre els principals grups atesos.

El procés d'acompanyament a les persones que es fa a CODEC té una durada màxima de tres anys. Al llarg d'aquest temps, es dissenya, s'implementa i se segueix un itinerari laboral d'inserció (ILI) on es combinen els objectius formatius amb la millora de les competències sociolaborals i el reforç de rutines i d'habilitats. Durant el seu pas per CODEC, els i les professionals en situació d'exclusió combinen la realització d'un itinerari formatiu amb la pràctica laboral als nostres serveis logístics.

Durant el 2020 es va posar en marxa un nou itinerari formatiu en Neteja d'instal·lacions industrials, que es va afegir als quatre itineraris formatius que ja s'oferien: Gestió de magatzems, Manteniment industrial, Transport de mercaderies, i un itinerari formatiu específic per a Punts d'inspecció en frontera. Juntament amb la realització de formacions especialitzades i l'obtenció de diferents carnets, en el marc dels itineraris formatius també es treballen les habilitats socials i laborals i s'ofereixen eines per a la cerca de feina.

Al llarg de l'any, CODEC va dedicar un total de 2.290 hores a la formació dels seus equips. Un total de 72 professionals de la nostra empresa d'inserció van participar en les formacions impulsades, principalment relacionades amb els àmbits del transport i la logística, la seguretat alimentària i la prevenció de riscos laborals.

 

2020, un any marcat per la COVID

La memòria institucional del 2020 reflecteix també l'impacte de la pandèmia en les nostres entitats i en les persones treballadores de CODEC i de CARES. Part dels nostres serveis, especialment aquells relacionats amb la logística de l'alimentació, van ser considerats essencials i van haver de fer front a un augment del volum de feina. Per tal de donar resposta a les demandes de la població i garantir la seguretat dels i les professionals de CODEC i CARES, des de les entitats es va dur a terme una reorganització de diferents operatives, i es van concentrar les inversions de l'any en l'adquisició de nous equips de protecció i en l'adaptació de les instal·lacions. També es va potenciar la realització de cursos virtuals per garantir la formació de tota la plantilla.

Davant la falta d'equips de respiració assistida registrada durant la primera onada de la pandèmia, les nostres entitats es van sumar a l'aliança liderada per HP i el Leitat Technological Center per fer arribar respiradors i bifurcadors als hospitals. Professionals de CODEC i CARES es van encarregar de marcar, embossar i etiquetar 8.000 bifurcadors, dispositius que permeten duplicar el nombre de persones que es poden connectar a un respirador. Així mateix, ens vam encarregar del muntatge de 400 respiradors Leitat 1, incloent-hi l'acoblament de les diferents peces impreses en 3D, la instal·lació del software, el montatge del cablejat i les connexions, la comprovació dels components, la integració del mecanisme a la seva estructura i la realització de les proves finals.

Podeu consultar la memòria íntegra, amb els indicadors complets i el recull de tota l'activitat de 2020, fent clic aquí. També la trobaràs a la secció Biblioteca del nostre web i al nostre perfil d'Issuu.