En el cor de logística

Serveis a empreses

Gestió de magatzems

 

CODEC gestiona la cadena de subministrament dels seus clients que externalitzen en nosaltres part dels seus processos de negoci. Duem a terme la recepció, ubicació i gestió d'estocs, la preparació de les comandes, el control de qualitat, l'expedició, el transport, i tots aquells processos auxiliars com la gestió administrativa o la neteja de les instal·lacions. 

Podem realitzar diferents tipus de packaging com retractilats, embolsats, enfardats, flow packs, blisters, etc. per sectors com l'alimentació, cosmètica, tèxtil, elèctric, i arts gràfiques entre d'altres.

Descarrega't el nostre catàleg de serveis,

 

Actualitat