En el cor de logística

Actualitat

Pla d'Igualtat de Fundació CARES

Aquest estiu s'ha presentat el Pla d'Igualtat de Fundació CARES. L'objectiu del Pla és garantir la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes de CARES i CODEC.

El document ha vist la llum després de dos anys de treball en els quals s'ha comptat amb la participació de tots els treballadors i treballadores del grup i de la Facultat d'Economia IQS - Universitat Ramón Llull, que ha realitzat, de forma gratuïta, l'anàlisi i interpretació de les dades. Després de realitzar el diagnòstic de la situació de partida, s'han identificat les àrees de millora i s'ha establert un pla d'acció que ajudarà a avançar en els àmbits susceptibles de reajustament.

Hem registrat el Pla d'Igualtat en el Registre de Plans d'Igualtat de la Generalitat de Catalunya i estem a l'espera que sigui aprovat. Aquesta inscripció atorga a les empreses un certificat d'adequació dels seus plans a la legalitat vigent.

 

Actualitat