En el cor de logística

Actualitat

Balanç social de les empreses d'Inserció

Les empreses d’inserció estem obligades a presentar un informe anual que recull la informació dels resultats obtinguts en matèria d’inserció sociolaboral, i que recopila dades economicofinanceres i referents a l’estructura laboral i l’organització empresarial. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies fa una anàlisi periòdica de les dades aportades per les diferents entitats socials que serveix per conèixer la situació del sector. El darrer informe publicat per la Generalitat de Catalunya resumeix les dades del període 2006-2017 i es pot consultar en aquest enllaç.

 

 

 

 

Actualitat