Actualitat

Col·locar correctament els palets, fonamental per a la seguretat als magatzems

24/02/2021

Els equips de Seguretat i Salut Laboral de CODEC i de CARES han centrat la seva campanya de prevenció de riscos laborals d’aquest febrer en la correcta col·locació dels palets quan aquests s’ubiquen a alçada, fem èmfasi en tots els elements que s’han de tenir en compte abans de col·locar una càrrega en altura, i en com fer-ho correctament per prevenir qualsevol possible caiguda o ensorrament del material emmagatzemat.

La campanya, que s’ha fet arribar a través de diferents canals als i les professionals de les dues entitats, repassa quins tipus de palets són adequats per ser emmagatzemats a alçada, com s’ha d’ubicar i fleixar la mercaderia als palets, i com s’ha de col·locar correctament aquest palet a l’estanteria. També es destaquen les comprovacions que s’ha de fer una vegada el palet ja estigui col·locat a la seva ubicació per garantir que no hi ha risc que caigui.

L’Empresa d’Inserció CODEC i Fundació CARES gestionen serveis en més de 52.000 m2 de magatzems -5.000 m2 de magatzems propis i 47.000 d’empreses clients-, on una part important de les mercaderies s’emmagatzema en palets.

Segons dades del Ministeri de Treball i Economia Social de l’Estat espanyol, l’any 2020 es van registrar un total de 41.362 accidents laborals en àrees destinades a l’emmagatzemament, la càrrega i la descàrrega. D’aquests, 302 accidents van ser considerats greus i 52 van ser mortals.

Amb l’objectiu de millorar la salut i el benestar dels treballadors i treballadores de CODEC i de CARES, els seus departaments de Seguretat i Salut Laboral elaboren i difonen cada mes una campanya concreta de prevenció de riscos laborals, centrada en una temàtica o risc concret relacionat amb les funcions logístiques que es desenvolupen als nostres serveis.

Prevenció de la COVID-19, una campanya constant

La campanya dedicada a la correcta col·locació dels palets a alçada s’ha acompanyat d’un recordatori sobre les mesures de prevenció de la COVID-19. En aquest cas, s’ha fet arribar als i les professionals un model d’autorevisió, amb els símptomes més habituals de la malaltia, per poder fer cada dia abans de sortir de casa. L’objectiu és evitar que qualsevol persona susceptible d’estar contagiada es relacioni amb altres persones i contribueixi a l’expansió del coronavirus.