Actualitat

CODEC, reconeguda amb el Segell Làbora per la ciutat de Barcelona

13/01/2021

Barcelona distingeix l’Empresa d’Inserció CODEC com a ‘Organització Responsable’ per la seva tasca en favor de la inserció laboral de les persones en risc d’exclusió

Fundació Intermedia també reconeix CODEC com a empresa col·laboradora per a la millora de l’ocupabilitat de les persones en situació de vulnerabilitat

La ciutat de Barcelona ha reconegut CODEC com a ‘Organització Responsable’ i li ha atorgat el Segell Làbora per la seva participació en el Programa Làbora, iniciativa que té com a objectiu afavorir la inserció laboral de les persones en risc d’exclusió social de la ciutat de Barcelona. Aquest reconeixement “acredita la col·laboració [de CODEC] amb el Programa Làbora a través de la contractació de persones en situació de vulnerabilitat, realitzades durant l’any 2019, vetllant per la igualtat d’oportunitats de la ciutadania de Barcelona”.

El 2019 CODEC va realitzar 66 noves contractacions de persones en risc d’exclusió social, procedents tant del programa Làbora com de Serveis Socials i d’altres entitats del tercer sector, que van incorporar-se a l’entitat per millorar les seves competències professionals i acabar inserint-se al mercat laboral ordinari. El mateix 2019, dotze professionals de CODEC van fer el salt a l’empresa ordinària després d’haver seguit algun dels itineraris d’inserció que ofereix l’entitat, tots ells especialitzats en l’àmbit de la logística: Manteniment Industrial, Transport, Gestió Operativa de Magatzems o Serveis d’Inspecció. Mentre duen a terme el seu itinerari professional, els treballadors i treballadores de CODEC també milloren la seva experiència laboral treballant als diferents serveis de logística i transport que ofereix o que gestiona l’empresa.

Fundació Intermedia reconeix CODEC per la seva tasca a favor de la igualtat d’oportunitats laborals

CODEC també ha estat reconeguda amb el segell d’Empresa Col·laboradora per part de la Fundació Intermedia, entitat que treballa per millorar l’ocupació i l’ocupabilitat de les persones en situació de vulnerabilitat. Aquesta distinció és un reconeixement i un agraïment per haver fet possible “la tasca social i de millora de l’ocupabilitat de les persones que atenem, especialment aquelles en situació de vulnerabilitat social i laboral”.