Actualitat

Yo CARES, yo CODEC

18/03/2020 0:00:00

Al 2014, els treballadors i treballadores de Fundació CARES i E.I. CODEC van realitzar, per primera vegada, l’enquesta de clima laboral i riscos psicosocials, Yo CARES, yo CODEC.

Després d’analitzar els resultats, es va dissenyar un pla d’actuació amb  accions de millora i mesures correctives que s’han implantat durant els darrers anys. A mitjans de 2018, es va tornar a passar el mateix qüestionari a fi de mesurar el grau de satisfacció de les persones després de l’aplicació del pla. En les dues ocasions, l’eina ha estat elaborada i analitzada per una consultora externa que ha garantit, en tot moment, la confidencialitat de les persones i dels resultats.

El percentatge de participació al 2018 va ser d’un 68% en ambdues entitats, CARES i CODEC. La valoració dels resultats en aquesta segona edició és molt positiva, ja que  s’ha millorat en la gran majoria dels factors gestionables, sobretot, en els que fan referència a la relació amb el superior immediat, horari i conciliació, compromís amb l’entitat, gestió i organització i confiança i coherència.

Ja s’han  presentat els resultats globals als diferents Comitès d’Empresa i als Responsables dels Serveis i, abans de l’estiu d’enguany, es preveu presentar els específics a cada centre.

 

Caixes Home

Ets una empresa que vol incorporar persones en plantilla?

Caixes Home

17/02/2015

Ets una empresa que vol incorporar persones en plantilla?
Ets una empresa que vol incorporar persones en plantilla?

Ets una empresa que necessita externalitzar processos?

Caixes Home

17/02/2015

Som el proveïdor ideal per aconseguir els objectius econòmics, socials i mediambientals de les empreses.

Ets una empresa que necessita externalitzar processos?
Ets una empresa que necessita externalitzar processos?

Destaquem

Club Empreses

Destaquem

26/01/2015

Enllaç perquè les empreses puguin enregistrar-se i esdevenir Empresa CODEC

Club Empreses

Club Treballadors

Destaquem

26/01/2015

Espai adreçat a antics i actuals treballadors de CODEC amb informació sobre formació, calendaris dels itineraris, servei USAP, cerca de feina i ofertes de treball.

Club Treballadors

Treballem en xarxa

Destaquem

07/09/2015

Treballem en xarxa

Testimonis

Destaquem

03/05/2016

Testimonis

Testimonis

Integració social

Destaquem

27/05/2015

Integració social

Integració laboral

Destaquem

07/09/2015

Integració laboral