Actualitat

Cap a l'empresa ordinària

21/02/2020 0:00:00

 

El nostre principal objectiu és procurar oportunitats laborals a persones amb discapacitat i/o en risc d'exclusió. Ho aconseguim oferint serveis a les empreses clients, en les nostres pròpies instal·lacions o en els seus magatzems.

També acompanyem a les persones perquè s'incorporin al mercat laboral ordinari quan ho necessiten. L'experiència i la formació adquirida en CARES i CODEC  permeten que els sorgeixin noves oportunitats laborals en empreses no protegides.

Durant el 2019, 23 persones de Fundació CARES i 12 de E.I. CODEC han aconseguit treball en empreses ordinàries. En la seva majoria, es tracta de llocs relacionats amb l'operativa de magatzem, el manteniment industrial o el transport, que requereixen competències professionals, tècniques i personals específiques.

 

Caixes Home

Ets una empresa que vol incorporar persones en plantilla?

Caixes Home

17/02/2015

Ets una empresa que vol incorporar persones en plantilla?
Ets una empresa que vol incorporar persones en plantilla?

Ets una empresa que necessita externalitzar processos?

Caixes Home

17/02/2015

Som el proveïdor ideal per aconseguir els objectius econòmics, socials i mediambientals de les empreses.

Ets una empresa que necessita externalitzar processos?
Ets una empresa que necessita externalitzar processos?

Destaquem

Club Empreses

Destaquem

26/01/2015

Enllaç perquè les empreses puguin enregistrar-se i esdevenir Empresa CODEC

Club Empreses

Club Treballadors

Destaquem

26/01/2015

Espai adreçat a antics i actuals treballadors de CODEC amb informació sobre formació, calendaris dels itineraris, servei USAP, cerca de feina i ofertes de treball.

Club Treballadors

Treballem en xarxa

Destaquem

07/09/2015

Treballem en xarxa

Testimonis

Destaquem

03/05/2016

Testimonis

Testimonis

Integració social

Destaquem

27/05/2015

Integració social

Integració laboral

Destaquem

07/09/2015

Integració laboral